Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Saipan

[MINH HUỆ 22-07-2020] Ngày 20 tháng 7 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Saipan đã tổ chức các hoạt động để phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong suốt 21 năm qua. Họ đã phát tờ rơi, trưng bày các hình ảnh và biểu ngữ. Các học viên đã tổ chức một lể thắp nến tưởng niệm vào buổi tối để tưởng nhớ các học viên đã bị thiệt mạng vì cuộc bức hại.

Chính quyền ĐCSTQ đã thực hiện một cuộc bức hại mang tính diệt chủng đối với các học viên và sau đó che đậy tội ác của mình. Các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đã tổ chức các hoạt động nhằm vạch trần sự dối trá của ĐCSTQ. Đại dịch virus corona và sự che đậy của ĐCSTQ đã giúp người dân trên khắp thế giới thấy rõ bản chất thực sự của ĐCSTQ. Ngày càng có nhiều người thức tỉnh và cùng phối hợp để ngăn chặn sự tàn bạo của ĐCSTQ.

fc3d1cd1ed412f6b03e4747515f996f7.jpg

Các học viên ở Saipan tổ chức lễ thắp nến trang nghiêm để tưởng nhớ những học viên ở Trung Quốc bị thiệt mạng vì cuộc bức hại của ĐCSTQ


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/22/409408.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/25/186019.html

Đăng ngày 28-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share