Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh số 410: Bài viết chia sẻ tâm đắc thể hội trên Minh Huệ Net có tiêu đề Từ tàn tật và tuyệt vọng đến có hy vọng và khỏe mạnh nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục.

Download


Đăng ngày 12-06-2020

Share