Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đức, Phần Lan và Canada. Tiếp đó là tin tức chính quyền tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã triển khai một “kế hoạch xóa sổ” vào tháng 3 năm 2020 nhằm bắt các học viên Pháp Luân Công trong tỉnh từ bỏ tín ngưỡng của mình. Cuối cùng là bai chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề: Tôi đã có thể buông bỏ chuyện từng canh cánh bên lòng

Chương trình phát thanh số 409: Tin tức Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới – Ngày 10/6/2020

Download


Đăng ngày 10-6-2020

Share