Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức sáu phụ nữ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, hầu hết đều ngoài 80 tuổi, đã bị sách nhiễu và phải đối mặt với việc bị truy tố vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là câu chuyện tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của một người phụ nữ ở Nội Mông.

Chương trình phát thanh số 406: Tin tức Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới – Ngày 3/6/2020

Download


Đăng ngày 3-6-2020

Share