[MINH HUỆ 10-04-2020] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra ở 13 thành phố hoặc quận huyện ở 7 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 18 học viên gần đây đã bị bắt giữ vì đức tin của mình.

19a245b7a06b6fb4cb0cbe094f8dcbaa.jpg

1. [Thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc] Hồ sơ vụ án của bà Lưu Tử Tuyền và bà Diệp Lâm Lâm bị chuyển tới viện kiểm sát lần ba
2. [Thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây] Hồ sơ vụ án của bốn học viên bị chuyển tới tòa án
3. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ông Lý Hoa Phúc đã mất tích hơn tám tháng
4. [Thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Trương Xuân Diễm bị bắt giữ
5. [Thượng Hải] Bà Trần Úy bị giam trong trại tạm giam
6. [Trùng Khánh] Bà Thái Thanh bị bắt giữ
7. [Thiên Tân] Hồ sơ vụ án của bà Vương Thục Mẫn đã được chuyển sang tòa án
8. [Thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam] Bà Dương Huệ Lan và bà Tào Tố Trân bị bắt giữ
9. [Bắc Kinh] Ông Lôi Trung Phú bị bắt giữ
10. [Thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô] Bà Mâu Bình bị bắt giữ
11. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Cao Tung và một học viên khác bị bắt giữ
12. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Cao Tố Hoa bị bắt giữ
13. [Thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông] Bà Đổng Thúy Vinh bị bắt giữ

1. [Thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc] Hồ sơ vụ án của bà Lưu Tử Tuyền và bà Diệp Lâm Lâm bị chuyển tới viện kiểm sát lần ba

Đồn Công an Tây Tam Kỳ, quận Hải Điến, Bắc Kinh, đã chuyển hồ sơ vụ án của bà Lưu Tử Tuyền và bà Diệp Lâm Lâm tới Viện Kiểm sát Hải Điến lần thứ ba vào ngày 18 tháng 3 năm 2020.

Bà Lưu ở thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, còn bà Diệp ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông.

Tham gia bức hại bà Lưu và bà Diệp:
Triệu Dật (赵轶), công tố viên, Viện Kiểm sát Quận Hải Điến: +86-1059554830, +86-18001165290

2. [Thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây] Hồ sơ vụ án của bốn học viên bị chuyển tới tòa án

Ông Lý Mẫn Phảng, 81 tuổi, bà Vương Cúc Hương, bà Trần Đức Phương, và bà Cao Tiểu Vỉ ở đường Bảo Bình, quận Kim Đài, đã bị cảnh sát của Đồn Công an Kinh Nhị Lộ bắt giữ vào ngày 29 tháng 11 năm 2018. Họ đã bị đưa tới Trại tẩy não Khách sạn Lăng Vân, và được được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 2 tháng 2 năm 2019.

Bốn học viên hiện đang bị giám sát tại nơi cư trú.

Viện Kiểm sát Kim Đài đã chuyển vụ án của họ tới Tòa án Kim Đài vào ngày 5 tháng 3 năm 2020.

3. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ông Lý Hoa Phúc đã mất tích hơn tám tháng

Ông Lý Hoa Phúc, 64 tuổi, ở khu Sa Hà Khẩu, bị sách nhiễu vào chiều ngày 17 tháng 4 năm 2019, và phải rời khỏi nhà sống trôi dạt. Hiện vẫn chưa có tung tích của ông.

Tham gia bức hại ông Lý:
Trâu Lực Sinh (邹力生): +86-18080906095

4. [Thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Trương Xuân Diễm bị bắt giữ

Bà Trương Xuân Diễm ở huyện Tập Hiền đã bị cảnh sát của Đồn Công an Phúc Lợi bắt giữ vào ngày 9 tháng 4 năm 2020, vì nói với người dân về Pháp Luân Công.

Tham gia bức hại bà Trương:
Hạ Vũ (夏宇), Trưởng Đồn Công an Phúc Lợi: +86-18145378370
Ngô Á Dân (吴亚民), chính trị viên: +86-13351057666
Hình Phượng Lâm (邢凤林), Phó Đồn Công an Phúc Lợi: +86-18145378271
Thôi Quyết Nham (崔雪岩): +86-15699690333

5. [Thượng Hải] Bà Trần Úy bị giam trong trại tạm giam

Ngày 8 tháng 3 năm 2020, bà Trần Úy ở tỉnh Sơn Đông bị cảnh sát của Đồn Công an Thạch Tuyền Lộ bắt giữ tại căn hộ đi thuê ở quận Phổ Đà, Thượng Hải, vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Bà đã bị đưa tới trại tạm giam Trường Ninh.

Tham gia bức hại bà Trần:
Ủy ban Cư dân Thôn mới Trung Sơn: +86-21-62035470

6. [Trùng Khánh] Bà Thái Thanh bị bắt giữ

Bà La Thái Thanh ở thị trấn Bạch Sa, quận Giang Tân, bị báo công an vào ngày 7 tháng 4 năm 2020, vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà bị bắt giữ.

7. [Thiên Tân] Hồ sơ vụ án của bà Vương Thục Mẫn đã được chuyển sang tòa án

Hồ sơ vụ án của bà Vương Thục Mẫn, ở quận Ninh Hà, đã được chuyển tới Tòa án Ninh Hà vào ngày 19 tháng 3 năm 2020.

Tham gia bức hại bà Vương:
Cận Gia Phục (靳加伏), Thẩm phán chủ tọa: +86-22-69561332, +86-18920473120
Vu Thịnh Nhạc (于盛乐), Chánh án Tòa án Quận Ninh Hà: +86-22-69591337, +86-18522678089
Bàng Hải Thuận (庞海顺), Phó Chánh án: +86-13602136658, +86-22-69582856
Uông Vệ Quân (汪卫军), Thẩm phán chủ tọa: +86-18920799998, +86-22-69561332, +86-22-69597986
Vương Kiến Quân (王建军), Viện trưởng Viện Kiểm sát Quận Ninh Hà: +86-22-69591258

8. [Thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam] Bà Dương Huệ Lan và bà Tào Tố Trân bị bắt giữ

Bà Dương Huệ Lan, 79 tuổi, bị công an thành phố bắt giữ vào ngày 14 tháng 3 năm 2020. Nhà của bà bị lục soát, các sách Pháp Luân Đại Pháp và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công bị tịch thu. Bà Dương đã bị đưa tới Đồn Công an Vĩnh Xương và bị thẩm vấn, chụp hình, lấy dấu vân tay, và mẫu máu ở đó.

Bà Tào Tố Trân, 78 tuổi, bị cảnh sát mặc thường phục bắt vào ngày 14 tháng 3 năm 2020. Cảnh sát tịch thu các tấm ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công. Bà Tào đã bị đưa tới Đồn Công an Vĩnh Xương.

9. [Bắc Kinh] Ông Lôi Trung Phú bị bắt giữ

Ông Lôi Trung Phú bị báo chính quyền sau khi tặng đồng nghiệp của ông một tấm bùa hộ mệnh của Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã bị cảnh sát của Đồn Công an Phiệt Đầu, quận Triều Dương, và nhân viên của ủy ban cư dân bắt giữ vào ngày 2 tháng 4 năm 2020. Nhà của ông bị lục soát.

10. [Thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô] Bà Mâu Bình bị bắt giữ

Bà Mâu Bình bị nhân viên của Tòa án Huyện Tân Hải và Tòa án Trung cấp Thành phố Diêm Thành bắt giữ vào sáng ngày 3 tháng 4 năm 2020.

Tham gia bức hại bà Mâu:
Vương Thế Hoa (王世华), Chánh án Tòa án Trung cấp Thành phố Diêm Thành: +86-515-69665500, +86-515-69665980
Chiêm Vinh An (詹荣安), Chánh án Tòa án Huyện Tân Hải: +86-515-68896008, +86-18805112066
Thi Tường (施翔), Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật: +86-515-84108819, +86-13805118997
Cao Kiện (皋健), Trưởng Phòng 610: +86-515-84107586, +86-13905118953

11. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Cao Tung và một học viên khác bị bắt giữ

Chiều ngày 8 tháng 4 năm 2020, bà Cao Tung và một học viên khác đã bị Công an Quận Hồn Nam bắt giữ vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở tân khu Hồn Nam.

Tham gia bức hại bà Cao:
Đổng Bân (董斌), Trưởng Công an Quận Hồn Nam: +86-24-23788210, +86-24-23788110, +86-24-23118575

12. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Cao Tố Hoa bị bắt giữ

Ngày 6 tháng 4 năm 2020, bà Cao Tố Hoa ở huyện Hắc Sơn đã bị bắt giữ vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Bà đã được thả vào buổi tối cùng ngày.

13. [Thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông] Bà Đổng Thúy Vinh bị bắt giữ

Tối ngày 28 tháng 3 năm 2020, bà Đổng Thúy Vinh, ngoài 70 tuổi, bị cảnh sát của Đồn Công an La Phong theo dõi và bắt giữ vì dán tài liệu Pháp Luân Công. Nhà của bà bị lục soát, các tấm ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công, các sách Pháp Luân Đại Pháp, và một chiếc điện thoại di động của bà bị tịch thu. Bà đã được thả vào buổi tối hôm đó.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/10/403650.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/23/184166.html

Đăng ngày 10-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share