[MINH HUỆ 20200307]Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ: Hồi ức về Sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số câu chuyện hồi ức về các khóa giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí tại Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Hồi tưởng về buổi giảng Pháp đầu tiên của Sư Phụ ở Hoa Kỳ

Hồi tưởng lại năm lần tham dự khóa giảng Pháp của Sư phụ

Download


Đăng ngày 7-3-2020

Share