Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ: Hồi ức về Sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn những Hồi ức về năm khóa giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí tại Quảng Châu của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục.

Hồi tưởng lại năm khóa giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí tại Quảng Châu (Phần 1)

Hồi tưởng lại năm khóa giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí tại Quảng Châu (Phần 2)

Hồi tưởng lại năm khóa giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí tại Quảng Châu (Phần 3)

Hồi tưởng lại năm khóa giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí tại Quảng Châu (Phần 4)

Hồi tưởng lại năm khóa giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí tại Quảng Châu (Phần 5)

Download


Đăng ngày 22-02-2020

Share