Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh số 368: Bài viết chia sẻ tâm đắc thể hội trên Pháp hội Minh Huệ Net lần thứ 16 có tiêu đề Trân quý cơ duyên tu luyện sau hồi chuông cảnh tỉnh, bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh, Trung Quốc.

 

Download


Đăng ngày 06-03-2020

Share