Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 26-01-2020] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời đến trình diễn các bài công pháp và nói về môn tu luyện với các sinh viên và giáo viên tại Đại học Annasaheb Gundewar ở Nagpur, Ấn Độ, vào ngày 22 tháng 1 năm 2020.

Ông Dhiraj Ambade, một học viên Pháp Luân Đại Pháp và là Trưởng Khoa tiếng Anh của trường đại học này, bắt đầu tu luyện từ sáu năm trước. Ông đã giới thiệu Pháp Luân Công cho các đồng nghiệp và muốn cho các sinh viên của mình biết đến môn tu luyện này.

Các học viên tại Nagpur đã được mời giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho các sinh viên và nhân viên của trường. 150 học sinh và sáu giáo viên đã học các bài công pháp thứ nhất, thứ hai và thứ năm.

Một học viên đã nói về những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại kéo dài 20 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tất cả khán giả đều nhận được tờ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp.

Tiến sỹ B.V. Shrigiriwar đã tặng hoa cho các học viên để cảm ơn buổi giới thiệu của họ.

f346ccd449b4ea1e166b6d49b9c39e1e.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại Đại học Annasaheb Gundewar vào ngày 22 tháng 1 năm 2020

6918fabcbf898a0637cbdfd27ea1901e.jpg

Ảnh trên: Tiến sỹ B.V. Shrigiriwar tặng hoa cho các học viên để thể hiện sự trân trọng của mình. Ảnh dưới: Một học viên nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc.

Một số sinh viên cho biết họ cảm nhận được một năng lượng mạnh mẽ trong khi luyện công. Họ đã đề nghị chụp ảnh nhóm cùng với các học viên. Một giảng viên nói năng lượng mạnh đến nỗi bà cảm thấy một sự thay đổi trong cơ thể.

Một giảng viên khác nói: “Tôi cảm thấy nội tâm an hòa trong khi luyện các bài công pháp.”

Một giảng viên khác nói: “Pháp Luân Đại Pháp thực sự tốt. Thầy Dhiraj đã hướng dẫn tôi các bài công pháp này. Cánh tay phải của tôi từng bị đau khi tôi cố nâng nó lên. Còn bây giờ tôi có thể nâng cánh tay phải của mình lên quá đầu rồi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/26/400063.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/30/183012.html

Đăng ngày 01-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share