[MINH HUỆ 22-09-2005] Ông Tằng Quốc Tá, 54 tuổi ở tỉnh Hồ Nam. Ông đã bị tra tấn trong suốt thời gian bị giam ở trại cưỡng bức lao động Tân Khai Phố, thành phố Tràng Sa. Sau đó ông được chẩn đoán bị ung thư mũi, nhưng ông vẫn bị giam giữ 7 tháng tiếp. Tháng 8/2005, sợ ông Tằng sắp chết, kẻ tra tấn ông báo tin cho đồn cảnh sát địa phương tới đưa ông đi. Ngày 18/9/2005, 20 ngày sau khi ông được thả, ông đã qua đời.

Ông Tằng tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào tháng 5/2000. Sau đó cảnh sát huyện Thiệu Đông bắt giữ ông 3 năm. Tháng 7/2004, cảnh sát bắt ông tới thành phố Quế Lâm để giảng rõ sự thật. Sau khi cảnh sát huyện Thiệu Đông đưa ông về nhà, chúng tra tấn ông hết sức dã man. Ông Zeng từ chối sự giáo dục của chúng, vì thế ông bị kết án 2 năm lao động khổ sai và bị giam ở trại cưỡng bức lao động thành phố Tràng Sa.

Cuối tháng 4/2005, hơn 50 đệ tử đã bị giam ở trại cưỡng bức lao động Tân Khai Phố, thành phố Tràng Sa.

Những số điện thoại liên quan:

Trại cưỡng ép lao động Tân Khai Phố thành phố Tràng Sa (mã bưu điện: 410000)

Sở tràng thất: 0731-5260001
Văn phòng: 0731-5260033
Khoa Cải tạo: 0731-5573704
Chủ nhiệm: 0731-5420512
Chính uỷ: 0731-5260008
Khoa Giáo dục: 0731-5260025

Trại cưỡng ép lao động tỉnh Hồ nam:
Địa chỉ: Số 14 đường Bắc trạm quận Ngũ lý bài, thành phố Tràng Sa, tỉnh Hồ Nam mã bưu điện:410001)
Phòng Hành chính: 2275138
Phòng Quản lý: 2275148
Xa đội: 2275136
Cục quản lý công tác lao giáo tỉnh: 2275143

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2005/9/22/110949.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2005/9/26/65304.html

Dịch ngày 3-10-2005, đăng ngày 11-10-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share