Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp, Mỹ, Mexico và Úc. Tiếp đó là tin tức ông Lưu Hoành Vỹ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, bị đưa tới nhà dưỡng lão sau 13 năm bị giam cầm sai trái chỉ vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc về việc xung đột lâu năm trong gia đình bà đã được giải quyết nhờ tu Đại Pháp.

Chương trình phát thanh số 331: Tin tức Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới – Ngày 11/12/2019

Download


Đăng ngày 11-12-2019

Share