Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan, Pháp, Đức, Mỹ và Newzealand. Tiếp đó là tin tức năm cư dân ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc bị bắt chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp về việc cô đã dùng lòng tốt và từ bi khi dạy học sinh và đào tạo các giáo viên mới.

Chương trình phát thanh số 316: Tin tức Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới – Ngày 6/11/2019

Download


Đăng ngày 6-11-2019

Share