Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-10-2019] Một hôm, người em họ của tôi, ngoài 40 tuổi, bị nghẽn mạch máu não. Vừa hay tin, tôi liền vội đến nhà cậu ấy. Vừa thấy tôi cậu ấy khóc lớn tiếng, miệng cậu ấy bị méo và nước dãi chảy ra. Cậu ấy nói không rõ chữ và không thể cử động tay và chân phải. Cô của tôi ở đó để chăm sóc cho cậu ấy.

Tôi bắt đầu nói với em họ về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, và bảo cậu ấy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Tôi cũng nói với cậu ấy rằng những chữ này vốn có mang theo uy lực của Đại Pháp, và có thể giúp cậu ấy loại bỏ tội nghiệp.

Em họ của tôi gật đầu và không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” hết lượt này đến lượt khác.

Cậu ấy nói thêm: “Xin kính chào Sư phụ Lý Hồng Chí, Ngài là Sư phụ của anh họ con, nên Ngài cũng là Sư phụ của con.”

Tôi cũng cho cậu ấy xem một băng video chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Ba tiêng sau, lúc tôi toan rời đi, thì tôi nhận thấy mắt cậu ấy không còn bị lệch nữa, và miệng không bị méo nữa. Cậu ấy không còn bị chảy nước dãi nữa và tôi có thể nghe rõ lời cậu ấy nói. Tôi lấy gương mang qua cho cậu ấy soi.

Em họ tôi kích động bật khóc và nói: “Cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí! Cảm tạ Sư phụ đã cứu con!”

Giờ đây, cô và em họ tôi hàng ngày đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Một cô em họ khác của tôi đã mang băng video chân tướng Đại Pháp về mở cho gia đình và hàng xóm xem. Mọi người ai nấy đều kinh ngạc sau khi chứng kiến uy lực của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/5/394195.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/31/180549.html

Đăng ngày 16-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share