Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-10-2019] Giấc mơ theo học đại học của cô Uyển Xuân Hiểu đã tan vỡ chỉ vì không từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện thiền định ôn hòa dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Ngày 4 tháng 7 năm 2019, nữ sinh viên đại học 20 tuổi này đã bị nhà trường đuổi học.

Cô Uyển là người dân thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2016. Nhờ sức khỏe cải thiện do tu luyện Pháp Luân Công, cô đã đạt được điểm số cao hơn và được nhận vào trường Đại học Bưu điện Nam Kinh (NUPT) tỉnh Giang Tô vào tháng 9 năm 2018, trở thành sinh viên năm thứ nhất khoa Kỹ thuật Điện tử – Quang học.

Ngày 1 tháng 5 năm 2019, người bạn cùng phòng đã báo với một giáo viên cố vấn khi thấy cô Uyển luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công trong phòng ký túc. Sau đó người giáo viên này đã thuyết phục cô Uyển từ bỏ đức tin của mình. Khi cô từ chối, người giáo viên cố vấn này đã báo cáo lên Phòng Bảo vệ của trường.

Ngày 12 tháng 5, 4 cán bộ ở Phòng Bảo vệ, trong đó có Trưởng phòng Ân Vân Lâm đã tìm gặp cô Uyển. Cán bộ Trần Bằng đã dùng máy tính của mình để ghi lại buổi thẩm vấn.

Cô Uyển đã từ chối từ bỏ đức tin của mình vì không có điều luật nào cho thấy tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp và do vậy quyền tự do tín ngưỡng của cô cần được bảo vệ. Mặc dù vậy, trước áp lực từ các cán bộ này, ngày 13 tháng 5 cô đã viết một bản tuyên bố trái với lương tâm của mình, hứa sẽ ngừng tu luyện Pháp Luân Công.

Những cán bộ này đã tịch thu các sách và tài liệu thông tin về Pháp Luân Công của cô rồi giao cho Từ Tĩnh ở Sở cảnh sát Tiên Lâm. Ngày 28 tháng 5, trường Đại học Bưu điện Nam Kinh đã thông báo rằng cô Uyển sẽ bị quản chế một năm.

Vào đầu tháng 6, cô Uyển đã quyết định hủy bỏ tuyên bố mà cô đã viết trái với mong muốn của mình và lại bắt đầu luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công ở phòng ký túc. Khi các cán bộ ở Phòng Bảo vệ đến nói chuyện với cô một lần nữa, cô Uyển đã giải thích rằng tu luyện Pháp Luân Công được Hiến pháp Trung Quốc cho phép. Cô cũng tuyên bố hủy bỏ bản tuyên bố mình đã viết trước đó.

Sau đó, vào ngày 1 tháng 7, các cán bộ ở cả Ban Quản lý Sinh viên và Phòng Bảo vệ đã đến gặp cô Uyển. Trưởng Ban Quản lý Sinh viên đã yêu cầu cô Uyển phải tự thôi học, nếu không nhà trường sẽ đuổi học cô. Cô Uyển từ chối việc tự thôi học, vì cô không làm gì sai khi tu luyện Pháp Luân Công. Cả người giáo viên cố vấn trước đây từng báo cáo cô lên Phòng bảo vệ trường và người giáo viên cố vấn hiện tại đều có mặt trong buổi gặp mặt này.

Sau khi năm học mới bắt đầu vào ngày 25 tháng 8 năm 2019, cô Uyển phát hiện ra mình không thể đăng ký các lớp học. Khi cô tìm hỏi về việc này, các cán bộ nhà trường cho biết cô đã bị đuổi học. Khi cha mẹ cô đến trường để làm rõ sự việc, họ nhận được một bản thông báo đuổi học. Thông báo này do Phòng hiệu trưởng ban hành vào ngày 4 tháng 7 và được sao gửi đến Đảng Ủy, Phòng Đại học, Phòng Giáo vụ, Phòng Bảo vệ, Đoàn Thanh niên, và tất cả các khoa trong trường.

6daa87c155edb90c3d5b058a64fbe72a.jpg

1e2aa2a4357c95d297f8e5d71b5c11a4.jpg

Giấy thông báo đuổi học cô Uyển của trường Đại học Bưu điện Nam Kinh (NUPT). Văn bản số 2019-16 ngày 4 tháng 7, trong thông báo có viết: “…Uyển Xuân Hiểu tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 6 năm 2019…trường đại học quyết định đuổi học Uyển Xuân Hiểu.”

Thông tin về các phòng ban chịu trách nhiệm chính:

Trường Đại học Bưu điện Nam Kinh (NUPT): +86-25-85866114

Ân Vân Lâm, Trưởng Phòng Bảo vệ: +86-25-85866109

Trần Bằng, nhân viên Phòng Bảo vệ: +86-25-85866111

Dương Thụy, giáo viên cố vấn cũ: +86-15062283172

Vương Mông, giáo viên cố vấn hiện tại: +86-18252025875

Phòng Hiệu trưởng: +86-25-85866888

Khoa Kỹ thuật Điện tử – Quang học: +86-25-85866402

Phòng Chiêu sinh: +86-25-85866668, +86-25-85866669

Phòng Giáo vụ: +86-25-85866576, +86-25-85866287, +86-25-85866258, +86-25-85866259

Từ Tĩnh, Sở Cảnh sát Tiên Lâm: +86-25-85899990


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/1/394032.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/10/6/180208.html

Đăng ngày 26-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share