Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 27-08-2019] Các học viên Pháp Luân Công ở thành phố Nagpur, Ấn Độ đã hướng dẫn các bài công pháp Pháp Luân Công tại hai ngôi trường ở khu công nghiệp Butibori vào ngày 22 tháng 8 năm 2019. Hàng trăm học sinh tại Trường Trung học và Cao đẳng Jijamata và Trường Nữ tu Thánh giá đã nhiệt thành học các bài công pháp.

Trường Trung học và Cao đẳng Jijamata

Hiệu trưởng Trường Trung học và Cao đẳng Jijamata đã thu xếp cho các học viên hướng dẫn các bài công pháp cho các học sinh ở cả các lớp cao đẳng và trung học cùng một lúc. Hơn 300 học sinh đã chăm chú nghe các học viên giới thiệu về Pháp Luân Công và sau đó học tất cả các động tác của năm bài công pháp.

Hiệu trưởng và nhiều giáo viên đã ca ngợi nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công và đặt nhiều câu hỏi. Nhiều thầy cô trong đội ngũ giáo viên của trường nói với các học viên rằng họ muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công từ các học viên khi họ có dịp đi Nagpur.

b11c02b164841c6a70392d6165b514ab.jpg

Học sinh tại Trường Trung học và Cao đẳng Jijamata học các bài công pháp Pháp Luân Công

Trường Nữ tu Thánh giá

Các học viên đã tới Trường Nữ tu Thánh giá ở Butibori và đề nghị được dạy các bài công pháp Pháp Luân Công cho học sinh và đội ngũ nhân viên của trường.

Bà Maya Husukale, hiệu trưởng Trường Nữ tu Thánh giá, đã hỏi về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Các học viên đã cung cấp thông tin về cuộc bức hại và chiếu một đoạn video về các bài công pháp Pháp Luân Công. Bà Husukale tỏ ra hết sức quan tâm tới việc tìm hiểu thêm về pháp môn này.

b4aba8cebe39c32c34c7e1d4164b0987.jpg

Học viên tại Trường Nữ tu Thánh giá học các bài công pháp Pháp Luân Công

Vì trường không có sân đủ rộng cho tất cả các học sinh vào cùng một lúc, bà Husukale đã bố trí các lớp học hướng dẫn luyện công trong ba phòng học trống lớn. Các học viên đã hướng dẫn cho 150 học sinh các bài công pháp theo ba nhóm. Bà hiệu trưởng cũng tham gia học các bài công pháp Pháp Luân Công. Bà nói rằng môn tu luyện này thật tuyệt vời và đã đồng ý sẽ tổ chức một lớp học các bài công pháp Pháp Luân Công thường xuyên tại trường trong thời gian tới.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/27/391974.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/9/10/179267.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share