[MINH HUỆ 08-08-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 13 thành phố hoặc các huyện thị ở 7 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 17 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ.

d8a655983117421b6771eab74767738f.jpg

1. [Thiên Tân] Bà Tô Kim Vinh bị đưa vào tù
2. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy] Hồ sơ của bà Địch Á Nam bị chuyển lên toà án
3. [Thành phố Cao Mật, tỉnh Sơn Đông] Bà Từ Tú Anh và bà Trương Tú Quyên bị bắt giữ
4. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Ông Thôi Trường Nghĩa bị bắt giữ
5. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Vụ án của ông Cao Hồng Vĩ bị đưa lên Viện kiểm sát
6. [Bắc Kinh] Ông Vương Lộ Kiều bị bắt giữ
7. [Thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Khang Ái Dân bị giam giữ
8. [Huyện Phủ Tùng, tỉnh Cát Lâm] Bà Vương Lợi Cần bị giam giữ
9. [Thành phố Cao Mật, tỉnh Sơn Đông] Bà Tạ Ngọc Cầm bị bắt giữ
10. [Thành phố La Định, tỉnh Quảng Đông] Bà Trương Lục Lan bị giam giữ
11. [Thành phố Giao Hà, tỉnh Cát Lâm] Bà Tàng Thục Cần và bà Lữ Sĩ Anh bị bắt giữ
12. [Thiên Tân] Ông Cao Khánh Kiến bị bắt giữ
13. [Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam] Bà Dương Kim Phượng bị bắt giữ, nhà của bà Lý Đức Phương bị lục soát14. [Thành phố Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam] Bà Diêu Vệ Ni bị giam giữ

1. [Thiên Tân] Bà Tô Kim Vinh bị đưa vào tù

Ngày 28 tháng 5 năm 2019, bà Tô Kim Vinh đến từ khu Bắc Thần đã bị nhân viên Sở cảnh sát Bắc Thần và Đồn cảnh sát Tập Hiền Lý bắt giữ. Bà bị giam giữ ở đồn cảnh sát đó trước khi bị đưa đến Nhà tù nữ Thiên Tân.

2. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy] Hồ sơ của bà Địch Á Nam bị chuyển lên toà án

Viện kiểm sát khu Thục Sơn đã hai lần trả lại hồ sơ của bà Địch Á Nam cho Đồn cảnh sát Tỉnh Cương. Lý Vệ Hoa thuộc Viện kiểm sát và đồn trưởng Lý Xuân Sinh đã từ chối thả bà.

Lần thứ ba sau một cuộc điều tra bổ sung, vụ án của bà đã được đệ trình tại Toà án Thục Sơn vào đầu tháng 7 năm 2019.

3. [Thành phố Cao Mật, tỉnh Sơn Đông] Bà Từ Tú Anh và bà Trương Tú Quyên bị bắt giữ

Sáng ngày 7 tháng 8 năm 2019, bà Từ Tú Anh và bà Trương Tú Quyên đã bị nhân viên Đồn cảnh sát Tây Quan bắt giữ.

Các cá nhân tham gia bức hại hai học viên này:

Thi Kinh Nham (施京岩), đồn trưởng, Đồn cảnh sát Tây Quan: +86-18563632731, +86-13906463333

Tiêu Tông Quang (焦宗光), chính trị viên: +86-18563632726, +86-13562640555

Tang Hưng Truyện (臧兴传), đồn phó: +86-18563632735, +86-13953698330

Tất Hồng Đào (毕洪涛), đồn phó: +86-15621665568, +86-13964686668

4. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Ông Thôi Trường Nghĩa bị bắt giữ

Sáng ngày 31 tháng 7 năm 2019, ông Thôi Trường Nghĩa đến từ khu Cổ Dã đã bị bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại Chợ nông sản Cổ Dã. Ông đã bị đưa đến trại tạm giam Cổ Dã.

5. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Vụ án của ông Cao Hồng Vĩ bị đưa lên Viện kiểm sát

Ngày 25 tháng 11 năm 2018, ông Cao bị bắt giữ tại nhà và bị giam giữ ở trại tạm giam khu Lục Hộ. Vụ án của ông đã được chuyển sang Viện kiểm sát thành phố Đông Doanh.

6. [Bắc Kinh] Ông Vương Lộ Kiều bị bắt giữ

Gần đây, ông Vương Lộ Kiều đến từ khu Mật Vân đã bị nhân viên Đồn cảnh sát Thành Quan bắt giữ vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công trong khu dân cư.

Các cá nhân tham gia bức hại ông Vương:

Tương Ti Thần (相司晨), Đồn cảnh sát Thành Quan: +86-13810885024

Hà Tuấn Minh (何俊明): +86-13601323633

Giả Thụ Quân (贾树军): +86-15910420229

7. [Thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Khang Ái Dân bị giam giữ

Sáng ngày 28 tháng 7 năm 2019, ông Khang Ái Dân đã bị nhân viên Đồn cảnh sát Tây Lâm bắt giữ. Nhà ông bị lục soát và một máy in, máy tính, Pháp tượng của nhà sáng lập Pháp Luân Công cùng các sách Pháp Luân Công của ông bị tịch thu.

Ông Khang hiện đang bị giam giữ ở trại tạm giam Giai Mộc Tư.

Các cá nhân tham gia bức hại ông Khang:

Triệu Kiệt (赵杰), đồn trưởng, Đồn cảnh sát Tây Lâm: +86-13945458166

Chu Chí Vĩ (周志伟): +86-13945478991, +86-454-8448566

Trương Quân (张军), chính trị viên: +86-13845411552, +86-18645450880

8. [Huyện Phủ Tùng, tỉnh Cát Lâm] Bà Vương Lợi Cần bị giam giữ

Đầu tháng 8 năm 2019, bà Vương Lợi Cần đã bị nhân viên Đồn cảnh sát thị trấn Phủ Tùng bắt giữ. Hiện bà đang bị giam giữ ở trại tạm giam Bạch Sơn.

Cá nhân tham gia bức hại bà Vương:

Quách Quân (郭军), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa huyện Phủ Tùng: +86-13943957099

9. [Thành phố Cao Mật, tỉnh Sơn Đông] Bà Tạ Ngọc Cầm bị bắt giữ

Ngày 7 tháng 8 năm 2019, bà Tạ Ngọc Cầm đến từ thôn Nam Tập, thị trấn Đại Mưu Gia đã bị nhân viên Đồn cảnh sát Đại Mưu Gia bắt giữ. Nhà của bà bị lục soát và một máy tính cùng các sách Pháp Luân Đại Pháp của bà bị tịch thu.

10. [Thành phố La Định, tỉnh Quảng Đông] Bà Trương Lục Lan bị giam giữ

Sáng ngày 19 tháng 7 năm 2019, bà Trương Lục Lan đã bị nhân viên Đồn cảnh sát La Định và một cán bộ khu dân cư bắt giữ. Bà bị đưa đến trại tạm giam La Định.

11. [Thành phố Giao Hà, tỉnh Cát Lâm] Bà Tàng Thục Cần và bà Lữ Sĩ Anh bị bắt giữ

Ngày 6 tháng 8 năm 2019, bà Tàng Thục Cần và bà Lữ Sĩ Anh đã bị bắt giữ vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công.

12. [Thiên Tân] Ông Cao Khánh Kiến bị bắt giữ

Sáng ngày 7 tháng 8 năm 2019, ông Cao Khánh Kiến đến từ Đại Cảng, khu Tân Hải Tân đã bị cảnh sát khu dân cư bắt giữ tại nơi làm việc của ông. Nhà ông đã bị lục soát.

Cá nhân tham gia bức hại ông Cao:

Lý Thụ Quân (李树军), cảnh sát khu dân cư : +86-15900218181

13. [Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam] Bà Dương Kim Phượng bị bắt giữ, nhà của bà Lý Đức Phương bị lục soát

Sáng ngày 7 tháng 8 năm 2019, bà Dương Kim Phượng, 70 tuổi, đã bị bắt giữ. Nhà của bà bị lục soát.

Nhà của bà Lý Đức Phương cũng bị lục soát vào sáng cùng ngày.

14. [Thành phố Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam] Bà Diêu Vệ Ni bị giam giữ

Ngày 10 tháng 7 năm 2019, bà Diêu Vệ Ni bị nhân viên Đội An ninh Nội địa thị trấn Đông Công Nhân bắt giữ. Hiện bà đang bị giam giữ ở trại tạm giam Bảo Phong.

Những cá nhân tham gia bức hại bà Diêu:

Dương Hồng Lai (杨红来): +86-13623759501

Diêu Hải Dân (姚海民): +86-13507629996

Mã Khải (马凯), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-15136976999

Trần Kiện ((陈健), phó cục trưởng: +86-13603756778


Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/8/391206.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/27/179073.html

Đăng ngày 04-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share