Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Serbia và Mỹ. Tiếp đó là tin tức chín học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc bị bắt trong cùng một ngày, trong đó có tám người bị kết án tù chỉ vì đức tin của họ. Cuối cùng là chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng Đông Bắc, Trung Quốc về việc cô đã hành xử theo nguyên lý Chân -Thiện-Nhẫn của Đại Pháp trong công việc.

Chương trình phát thanh số 256: Tin tức Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới – Ngày 19/6/2019

 

Download


Đăng ngày 19-6-2019.

Share