Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

minghui_radio-cover_art-400.jpg

Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Anh, Đức, Mỹ, Canada và Úc. Tiếp đó là tin tức về một cư dân thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh nguyên là giáo sư đại học, đã bị bắt lần thứ ba vì đức tin vào Pháp Luân Công. Cuối cùng là câu chuyện kinh doanh ớt bột chân chính của một doanh nhân sau khi tu Đại Pháp.

Chương trình phát thanh số 265: Tin tức Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới – Ngày 10/7/2019

Download


Đăng ngày 10-7-2019.

Share