Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-08-2019] Một cư dân 74 tuổi ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt vào ngày 5 tháng 7 năm 2019 trong khi đang dán tấm áp phích tự dính có thông tin về Pháp Luân Công trong một tòa chung cư.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Vũ Tú Lan tin rằng Pháp Luân Công đã giúp bà cải thiện sức khỏe và đề cao tâm tính. Bởi mọi kênh theo quy định của pháp luật để kháng nghị cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công của bà đều bị chặn, nên bà đã chọn cách dán các áp phích để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại cho cư dân địa phương.

Vài ngày sau khi bà bị bắt, người của Đồn Công an Lựu Hoa kéo đến lục soát nhà bà Vũ. Sau đó, họ đã chuyển hồ sơ vụ án của bà sang Viện Kiểm sát Lăng Hà để khởi tố bà.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/2/390920.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/5/178741.html

Đăng ngày 08-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share