Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[Minh Huệ 21-04-2019] Các học viên Pháp Luân Công ở Queensland đã tập trung tại Quảng trường Brisbane ở Úc vào thứ Bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2018 để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Hoạt động của họ cũng là để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 ở Bắc Kinh cách đây 20 năm.

03026accd5f54d46bc1f6e5c3bf97610.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện công tại Quảng trường Brisbane, Queensland, Úc vào ngày 20 tháng 4 năm 2019.

85f36ba288f2ede9bffbdbd286fdaaeb.jpg

c14f509f06f5fffb5de06d9c8f55139a.jpg

Các học viên Pháp Luân Công nói với khách bộ hành về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

April 25, 1999, is a significant date for the Chinese nation and Falun Gong practitioners. On that day, approximately 10,000 Falun Gong practitioners traveled to Beijing to appeal to the regime’s leadership after practitioners in Tianjin were illegally arrested for their belief. The Tianjin practitioners were released following the peaceful appeal, but three months later on July 20, 1999, the then Chinese leader Jiang Zemin launched a nationwide persecution campaign against Falun Gong practitioners that continues to this day.

Ngày 25 tháng 4 năm 1999 là một ngày quan trọng đối với Trung Quốc và các học viên Pháp Luân Công. Vào ngày đó, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện lên lãnh đạo chính quyền sau khi các học viên ở Thiên Tân bị bắt giữ bất hợp pháp vì đức tin của họ. Các học viên Thiên Tân được trả tự do sau cuộc thỉnh nguyện ôn hòa, nhưng ba tháng sau, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, lãnh đạo Trung Quốc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã phát động một chiến dịch bức hại trên toàn quốc đối với các học viên Pháp Luân Công mà đến nay vẫn tiếp diễn.

Ông Mạnh Quân, năm 1999 đang là giáo viên Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, đã tham gia vào cuộc thỉnh nguyện ôn hòa vào ngày 25 tháng 4. “Nhìn lại, tôi thấy sự tự tin, ôn hòa, và phẩm giá của các học viên trong ngày 25 tháng 4 năm 1999 vẫn tỏa sáng. Các học viên Pháp Luân Công vẫn kế tục tinh thần của ngày 25 tháng 4 cho đến hôm nay.”

cbdb68767c82960cdddf3425354d469f.jpg

Ông Mạnh Quân, một cựu giáo viên trường Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh

John và Amanda bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 6 năm 1999. John nói: “Chúng tôi tham dự sự kiện ngày hôm nay để thể hiện sự ủng hộ và khâm phục đối với các học viên Pháp Luân Công đã tham gia vào cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh. Chúng tôi thực sự rất xúc động vì lòng can đảm và vị tha của họ. Chúng tôi sẽ tiếp tục truyền rộng sự thật về cuộc bức hại đến nhiều người cho đến ngày các học viên có được tự do ở Trung Quốc.”

d8dcb39badffdb51aa84b31c7898d91c.jpg

John và Amanda

dacc30e32ac269e0a223b7cdbe2aea5e.jpg

Steve Trương trò chuyện với một người qua đường.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/21/纪念4·25-澳洲昆士兰中西学员交流体会(图)-385378.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/4/24/176603.html

Đăng ngày 28-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share