Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Queensland, Úc

[MINH HUỆ 20-04-2019] Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Sunnybank, cộng đồng người Hoa lớn nhất ở Brisbane vào ngày 14 tháng 4 năm 2019.

Các học viên đã đến Market Square, một trong những trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất của Brisbane, trong nhiều năm qua.

afe0748b9913481eed5a344ac6b9be4c.jpg

45177219141e27a75a4e5e7a3c29742e.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trưng bày các biểu ngữ để thông tin cho người dân biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ

Một nhóm sinh viên Trung Quốc đã dừng lại và hỏi các học viên nhiều câu hỏi. Một sinh viên nói: “Chúng tôi biết ĐCSTQ là xấu và đã phạm nhiều sai trái, nhưng mức sống của người dân đã được cải thiện.”

Một học viên đã nói với anh: “Mức sống được cải thiện là vì người dân Trung Quốc đã làm việc chăm chỉ. Đó không phải là do Đảng muốn cải thiện chất lượng cuộc sống của họ. ĐCSTQ đã hủy hoại văn hóa truyền thống Trung Quốc và bất kỳ tín ngưỡng nào của người dân.“

“Vì nền tảng đạo đức của họ đã bị phá hủy, nhiều người Trung Quốc làm cả những việc xấu để kiếm tiền. Đạo đức đã trượt dốc và xã hội thì suy đồi.”

Anh ta suy nghĩ về điều đó rồi nói: “Tôi biết Pháp Luân Công bị bức hại. Nhưng những nỗ lực của các bạn dường như không có hiệu quả.”

Người học viên trả lời: “Sau nhiều năm kháng nghị ôn hòa phản bức hại và giảng thanh chân tướng, cộng đồng quốc tế đã chú ý đến cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ và gây áp lực lên Đảng để trừng phạt những kẻ gây ra tội ác này.”

“Chẳng hạn như, Hoa Kỳ đã đưa vào câu hỏi ‘Bạn đã bao giờ trực tiếp tham gia vào việc cưỡng bức cấy ghép nội tạng hoặc mô người chưa?’ (Trong mẫu đơn xin thị thực không di dân, Mẫu DS-160). Những người đã tham gia vào các hoạt động phạm tội như vậy không thể vào Hoa Kỳ. Các quốc gia khác cũng đã bắt đầu làm theo.”

Người học viên cũng giải thích tầm quan trọng của việc làm tam thoái. Anh nói rằng ĐCSTQ không phải là Trung Quốc. Một lượng lớn người dân Trung Quốc đã thoái đảng cho thấy rằng người Trung Quốc đang thức tỉnh.

Người sinh viên đã cảm ơn người học viên và nói rằng bây giờ anh đã hiểu sự thật về cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/20/385332.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/4/24/176599.html

Đăng ngày 27-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share