[MINH HUỆ 24-12-2018] Đàm Tử là người sống thời Xuân Thu. Ông bẩm sinh tính tình vô cùng hiếu thuận, cha mẹ tuổi cao, đều mù hai mắt. Nghe người ta nói uống sữa hươu thì sẽ khỏi mù mắt, Đàm Tử liền mượn một bộ y phục da hươu, đóng giả thành hươu rồi vào rừng sâu, trà trộn vào sống trong bầy hươu để lấy sữa. Thợ săn thấy ‘con hươu’ đứng yên bất động liền rút tên định bắn. Đàm Tử bèn đứng thẳng người dậy, bỏ tấm da dê xuống, đồng thời lớn tiếng kể lại chi tiết sự tình cho thợ săn mới tránh được nguy hiểm bị bắn chết. Các thợ săn vô cùng cảm động liền đem sữa hươu tặng ông. Đàm Tử đem sữa hươu về nhà, cha mẹ uống mắt sáng trở lại.

Sau này Đàm Tử trở thành quốc quân nước Đàm. Nước Đàm được ông trị vì tuy là một nước nhỏ tý nhưng lại rất có danh tiếng, một trong những nguyên nhân chủ yếu chính là thành tích quản lý chính sự, tài hoa và đức nhân nghĩa hiếu kính của Đàm Tử đã thu phục được lòng người.

Đàm Tử quản lý quốc gia coi trọng đạo đức, thực thi nhân nghĩa, bách tính yên vui tâm phục, khiến nước Đàm văn hóa phồn thịnh, phong khí người dân thuần hậu, nhiều chế độ điển chương đã được lưu truyền lại, có ảnh hưởng rất lớn đối với hậu thế.

Đế vương các đời đều coi Đàm Tử là hóa thân của Đức, Tài, Uy, Nhã. Sau khi Đàm Tử chết, người đời sau xây dựng miếu Đàm Tử, xây mộ Đàm Tử để kỷ niệm ông.

Theo các tài liệu liên quan ghi chép, đương thời miếu Đàm Tử có thờ tượng “Tam Thánh” là Khổng Tử, Lão Tử và Đàm Tử. Từ đó có thể thấy mọi người sùng bái Đàm Tử như thế nào.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/24/378383.html

Đăng ngày 04-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share