[Minh Huệ]


Phương pháp 33 — “Ghế ăn chơi”
Phương pháp này được dùng vào đầu năm 2002 tại in Xuchang City’s No. 3 Forced Labor Camp tại Henan Province. Người đệ tử không được ngủ, bị hai tên tù nhân nghiện ngập canh giữ suốt ngày đêm. Nếu người đệ tử ngủ gục, thì những tên tù này kéo sợi dây, gây nên thương tích, đau đớn nặng nề cho người đệ tử.


Phương pháp 34 — “Nướng cừu nguyên con”
Phương pháp này được dùng tại Xuchang City’s No. 3 Forced Labor Camp tại Henan Province. Sau khi bị tra tấn, người đệ tử không bước ra khỏi giường được trong mấy tháng liền. Những vết thương vẫn còn làm độc và nhiễm trùng.


Phương pháp 35 — Qùy gối lên chông tre


Phương pháp 36 — “Bị treo trên khung sắt”


Phương pháp 37 — Bị trói bằng giây thừng
Phương pháp này được sử dụng tại Shibalihe Women’s Forced Labor Camp tại Zhengzhou City, Henan Province. Năm tên cai ngục tra tấn một phụ nữ. Hai cánh tay người đệ tử bị trói chặt với giây thừng bằng ny lông ra phía sau lưng, và những sợi giây này cột rất chặt đến nổi nó ăn sâu vào da thịt người đệ tử. Người đệ tử bị bắt ngồi chồm hổm với hai chân thẳng góc với nền nhà. Những tên cai ngục đút một cái cây bên dưới hai cánh tay, gây ra đau đớn vô cùng. Người đệ tử bị bắt thức trong nhiều ngày. Một số đệ tử đi tiểu ra máu sau khi bị tra tấn như vậy, nhưng những tên cai ngục vẫn không tha.

28-9-2004

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/28/85224.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/10/5/53164.html.

Dịch ngày 6-10-2004, đăng ngày 8-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share