[MINH HUỆ 13-09-2019] Đệ tử Đại Pháp và gia đình, nhóm học Pháp ở Giang Môn, Phật Sơn, Mai Châu, Châu Hải, Thẩm Quyến, Yết Dương, Sán Đầu, ở Quảng Đông kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/13/广东大法弟子恭祝师尊中秋好-22条–393082.html

Đăng ngày 15-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share