[MINH HUỆ 22-7-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 17 thành phố hoặc các huyện thị ở 9 tỉnh. Theo báo cáo này, 13 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 21 người bị bắt bất hợp pháp.

a3a2542fd2893cb025cb279074012355.jpg

1. [Huyện Ninh Thành, khu tự trị Nội Mông Cổ] Bà Lý Thải Chi bị ngược đãi ở trong tù
2. [Thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm] 12 học viên bị bắt giữ
3. [Thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm] Bà Vương Quế Anh bị bắt giữ
4. [Thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên] Bốn học viên bị bỏ tù
5. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Ông Lưu Tân Vinh bị bắt giữ
6. [Huyện Nghi Thủy, tỉnh Sơn Đông] Ông Tôn Hưng Lợi bị giam giữ
7. [Huyện Cử, tỉnh Sơn Đông] Ông Thôi Kiến Tú bị xét xử phi pháp
8. [Thành phố Lai Tây, tỉnh Sơn Đông] Ông Vu Hải Ba, và vợ là bà Trịnh Toàn Hoa bị giam giữ
9. [Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây] Ông Tiết Phúc Quý và bà Liên Tố Lan bị bắt giữ
10. [Thành phố Ích Dương, tỉnh Hồ Nam] Bà Tiếu Đức Ngọc và một học viên khác bị bắt giữ
11. [Thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam] Ông Liêu Tùng Lâm bị bắt giữ
12. [Thành phố Bình Lương, tỉnh Cam Túc] Bà Lý Á bị giam giữ
13. [Huyện Vĩnh Ninh, khu tự trị Ninh Hạ] Bà Trương Dục Chân cùng chồng bị giam giữ
14. [Thành phố Lăng Nguyên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Dương Húc Hồng và bà Lâm Bảo Lan bị phi pháp phê chuẩn việc bắt giữ chính thức
15. [Thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh] Bà Nhâm Tố Cần bị giam giữ
16. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Ông Miêu Kiến Quốc bị giam giữ
17. [Bắc Kinh] Bà Lý Phượng Anh bị bắt giữ

1. [Huyện Ninh Thành, khu tự trị Nội Mông Cổ] Bà Lý Thải Chi bị ngược đãi ở trong tù

Bà Lý Thải Chi người xã Ngũ Hóa đang bị giam giữ tại “Tổ Chuyển hóa Tăng Cường” của “Khu tiền xuất giam” (Trước khi được thả ra) thuộc Nhà tù nữ Số 1 Khu tự trị Nội Mông Cổ.

Mỗi ngày bà Lý bị cưỡng bức trải qua qua 20 giờ tẩy não.

Các bên tham gia bức hại bà Lý:

Nhà tù nữ Số 1: +86-471-2396570
Khu Giáo dục tiền xuất giam: +86-471 2397640, +86-0471-2396527
Kim Phượng, trưởng ban, Ban Các vấn đề Nhà tù: +86-471-2396501, +86-471-2396557
Khu Quản giáo: +86-471-2396581, +86-471-2396559

2. [Thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm] 12 học viên bị bắt giữ

Ông Từ Hồng Ngọc, bà Trịnh Hải Anh, bà Lý Phượng Quyên, bà Lý Phượng Linh, ông Tôn Trung Vỹ, ông Lý Bính Khố, bà Quan Thục Cần, bà Tào Quốc Cần, ông Vương Chí Cương ở thị trấn Pháp Đặc; và ông Dương Trường Thanh, ông Chu Thụy Vinh, và bà Khúc Tú Mẫn, người thị trấn Bạch Kỳ, bị bắt giữ vào tối ngày 18 tháng 7 năm 2018.

Ông Vương được thả ra vào ngày hôm sau, các học viên còn lại vẫn đang bị giam giữ.

Các bên tham gia bức hại 12 học viên:

Trương Hải Giang, cục phó, Cục Công an thành phố Thư Lan: +86-13500901999, +86-13124313333
Đồng Kỳ Minh, đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-43268225509, +86-43268258026, +86-13504750006
Trương Học Đào, đội phó, Đội An ninh Nội địa: +86-13904440503

3. [Thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm] Bà Vương Quế Anh bị bắt giữ

Bà Vương Quế Anh vừa bị bắt giữ gần đây.

4. [Thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên] Bốn học viên bị bỏ tù

Ông Liêu Kiến Phủ, ông Phó Văn Đức, ông Tống Nam Du, và ông Chu Phú Minh bị Tòa án Thành phố Lệ Giang huyện Hoa Bình đưa ra xét xử phi pháp vào ngày 22 tháng 3 năm 2018. Cả bốn học viên đều bị bỏ tù vào ngày 10 tháng 7 năm 2018.

5. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Ông Lưu Tân Vinh bị bắt giữ

Ông Lưu Tân Vinh ở khu Khẩn Lợi bị báo với chính quyền vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân ở thôn Đổng Tập, xã Đổng Tập vào chiều ngày 21 tháng 7 năm 2018. Ông bị người của Đồn Công an Đổng Tập bắt giữ.

6. [Huyện Nghi Thủy, tỉnh Sơn Đông] Ông Tôn Hưng Lợi bị giam giữ

Ông Tôn Hưng Lợi bị lừa tới Đồn Công an Thôi Gia Dục vào chiều ngày 17 tháng 7 năm 2018. Ông bị bắt giữ và đưa tới bệnh viện huyện để kiểm tra sức khỏe.

Sau đó ông Tôn bị đưa thẳng tới trại tạm giam Nghi Thủy.

7. [Huyện Cử, tỉnh Sơn Đông] Ông Thôi Kiến Tú bị xét xử phi pháp

Ông Thôi Kiến Tú bị xét xử tại Tòa án huyện Cử vào sáng ngày 18 tháng 7 năm 2018. Ông hiện đang bị giam giữ trại trại tạm giam thành phố Nhật Chiếu.

Các bên thanh gia bức hại ông Thôi:

trại tạm giam thành phố Nhật Chiếu: +86-633-8289719, +86-633-8253947
Phòng 610 huyện Cử: +86-633-8289719, +86-633-8253947
Lý Kiến Mai, trưởng phòng, Phòng 610: +86-15898982988, +86-633-6893055
Vương Quý Quân, đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-633-6893049

8. [Thành phố Lai Tây, tỉnh Sơn Đông] Ông Vu Hải Ba, và vợ là bà Trịnh Toàn Hoa bị giam giữ

Bà Trịnh Toàn Hoa bị Cục Công an khu Lai Tây và Đồn Công an Thủy Tập bắt giữ vào ngày 17 tháng 7 năm 2018. Chồng của bà là ông Vu Hải Ba cũng bị bắt giữ vào sáng ngày 19 tháng 7. Cả hai học viên này hiện đang bị giam giữ trong trại tạm giam Lai Tây.

Các bên tham gia bức hại ông Vu và bà Trịnh:

Triệu Ba, đồn trưởng, Đồn Công an Thủy Tập: +86-53266588770, +86-13869895678
Hắc Tài Huy, đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-53266588770, +86-13869895678
Triệu Khắc Thành, đội phó, Đội An ninh Nội địa: +86-13964209952
Vương Kinh Vỹ, giám đốc, trại tạm giam thành phố Lai Tây: +86-53288483613 máy lẻ 88577, +86-13953269979

9. [Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây] Ông Tiết Phúc Quý và bà Liên Tố Lan bị bắt giữ

Ông Tiết Phúc Quý 70 tuổi và bà Liên Tố Lan 81 tuổi ở Khu mỏ Tây Minh, bị công an của Đồn Công an Long Đàm bắt giữ tại căn hộ chung cư của họ vào sáng ngày 19 tháng 7 năm 2018.

Công an đã chờ sẵn ở tầng dưới tòa nhà, đợi hai học viên này xuất hiện và bắt giữ.

10. [Thành phố Ích Dương, tỉnh Hồ Nam] Bà Tiếu Đức Ngọc và một học viên khác bị bắt giữ

Bà Tiếu Đức Ngọc và một học viên khác bị công an của Đồn Công an Ngư Hành Sơn bắt giữ vào sáng ngày 28 tháng 6 năm 2018, trong khi họ đang giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân thôn Hòa Đường, thị trấn Thương Thủy Phô.

Bà Tiếu Đức Ngọc bị giam giữ trong trại tạm giam thành phố Ích Dương trong 15 ngày.

11. [Thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam] Ông Liêu Tùng Lâm bị bắt giữ

Ông Liêu Tùng Lâm bị công an của Đội An ninh Nội địa khu Bắc Hồ bắt giữ vào sáng ngày 19 tháng 7 năm 2018. Nhà của ông bị lục soát, và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, cách sác Pháp Luân Công, tài liệu, tiền giấy có in thông tin Pháp Luân Công trên đó cũng bị lấy đi.

12. [Thành phố Bình Lương, tỉnh Cam Túc] Bà Lý Á bị giam giữ

Bà Lý Á người huyện Hoa Đình bị công an mặc thường phục bắt giữ vào ngày 5 tháng 7 năm 2018, khi bà đang nói với mọi người về Pháp Luân Công ở gần công viên Tiểu Tây Hồ.

Bà Lý bị đưa tới Đồn Công an Tiểu Tây Hồ, sau đó bị chuyển tới Thất Lý Hà và bị giam giữ ở đó 15 ngày.

13. [Huyện Vĩnh Ninh, khu tự trị Ninh Hạ] Bà Trương Dục Chân cùng chồng bị giam giữ

Bà Trương Dục Chân cùng chồng bị người của Đồn Công an thị trấn Mân Ninh bắt giữ tại nhà vào ngày 20 tháng 7 năm 2018. Công an lục soát nhà và lấy đi một máy tính, một máy in, các sách Pháp Luân Công, cùng các tài liệu của họ.

Ngày hôm sau, cặp vợ chồng này bị đưa tới trại tạm giam Ngân Xuyên.

Các bên tham gia bức hại vợ chồng bà Trương:

Lạc Hạo Phong, đội trưởng, Đội An ninh Nội địa huyện Vĩnh Ninh: +86-14709682777
Mã Hồng Hỷ, đồn trưởng, Đồn Công an thị trấn Mân Ninh: +86-951-3916220, +86-13995119936

14. [Thành phố Lăng Nguyên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Dương Húc Hồng và bà Lâm Bảo Lan bị phê chuẩn việc bắt giữ chính thức

Viện Kiểm sát huyện Khách Tả đã phê chuẩn bắt giữ chính thức bà Dương Húc Hồng và bà Lâm Bảo Lan vào ngày 19 tháng 7 năm 2018.

Các bên tham gia bức hại và Dương và bà Lâm:

Lữ Thụ Giang, bí thư, Huyện ủy huyện Khách Tả: +86-13904213690
Đinh Văn Cử, phó bí thư, Huyện ủy huyện Khách Tả: +86-13704213538
Tôn Lập Văn, bí thư, Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Khách Tả: +86-18204211999
Vương Duyên Phong, kiểm sát trưởng, Viện Kiểm sát huyện Khách Tả: +86-421-4822783, +86-13008246717, +86-421-7251500

15. [Thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh] Bà Nhâm Tố Cần bị giam giữ

Bà Nhâm Tố Cần bị người của Đồn Công an khu Tây Nhai ở khu Long Cảng bắt giữ vào chiều ngày 21 tháng 7 năm 2018. Bà bị đưa tới trại tạm giam Hồ Lô Đảo.

Các bên tham gia bức hại bà Nhâm:

Hoa Chính Đào, đồn trưởng, Đồn Công an khu Tây Nhai: +86-13898983616
Lưu Trung Khải, chính trị viên: +86-15566708777
Hà Thành Quốc, đồn phó, Đồn Công an khu Tây Nhai: +86-13898983616
Vương Lập Toàn, đồn phó, Đồn Công an khu Tây Nhai: +86-13898983616

16. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Ông Miêu Kiến Quốc bị giam giữ

Ông Miêu Kiến Quốc bị người của Đồn Công an Đường sắt Cẩm Châu bắt giữ vào ngày 13 tháng 7 năm 2018, khi đang mua vé bằng tiền giấy có in thông tin Pháp Luân Công trên đó. Ông bị giam 10 ngày tại trại tạm giam thành phố Cẩm Châu.

17. [Bắc Kinh] Bà Lý Phượng Anh bị bắt giữ

Bà Lý Phượng Anh bị bắt giữ vào trung tuần tháng 7 năm 2018.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/22/371379.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/8/5/171395.html

Đăng ngày 13-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share