Lưu trữ - tháng 5, năm 2021
Theo năm
Theo tháng
17-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp bị giam giữ phi pháp chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! (20 lời chúc)
17-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp trong ngành giáo dục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! (20 lời chúc)
17-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp bị giam giữ phi pháp chúc mừng ngày 13 tháng 5, kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ
17-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp thuộc các dân tộc ở Đại Lục chúc mừng ngày 13 tháng 5
16-05-2021:  Cứu người trong đại dịch và vứt bỏ quan niệm người thường trong quá trình đó
16-05-2021:  Hồng Kông: Tôi đã đắc Pháp Luân Đại Pháp như thế nào?
16-05-2021:  Câu chuyện tu luyện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp lâu năm ở tỉnh Vân Nam (Phần 2)
16-05-2021:  Câu chuyện tu luyện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp lâu năm ở tỉnh Vân Nam (Phần 1)
16-05-2021:  Có chính niệm, chiến dịch “xóa sổ” chỉ là hình thức
16-05-2021:  Sau khi thụ án lao động cưỡng bức cùng con gái, cựu kế toán viên lại bị kết án vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công
16-05-2021:  Năm thành viên của một gia đình mở rộng bị giam giữ vì kiên định đức tin
16-05-2021:  Bị kết án vì phản kháng một cách ôn hòa sự bạo ngược của ĐCSTQ, người phụ Bắc Kinh qua đời sau khi phát bệnh ở trong tù
16-05-2021:  Bác sỹ về hưu bị kết án 9 năm tù vì viết thư có nội dung về Pháp Luân Công
16-05-2021:  Tin tức bổ sung về cuộc bức hại tại Trung Quốc – Ngày 25 tháng1 năm 2021 (17 báo cáo)
16-05-2021:  Vương quốc Anh: Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Luân Đôn kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới
16-05-2021:  Missouri: Bốn thành phố ra tuyên bố tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp
16-05-2021:  Nevada: Phó thống đốc tiểu bang tuyên dương Đại sư Lý Hồng Chí vì những nỗ lực của ông trong việc thúc đẩy nhân loại trở nên tốt đẹp hơn
16-05-2021:  Minnesota: Thống đốc ban hành chứng nhận tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới
16-05-2021:  New Zealand: Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới
16-05-2021:  Hàn Quốc: Hội thảo Pháp Luân Đại Pháp khiến người tham dự cảm giác lạc vào nơi ốc đảo bình yên giữa lòng đại dịch
16-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! (34 lời chúc)
16-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! (38 lời chúc)
16-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! (36 lời chúc)
16-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! (33 lời chúc)
16-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! (39 lời chúc)
16-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc, An Huy và Sơn Tây chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! (36 lời chúc)
16-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! (36 lời chúc)
16-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp tại Quý Châu, Quảng Đông và Quảng Tây chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! (40 lời chúc)
16-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp tại Quý Châu, Hải Nam và Hà Nam chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! (39 lời chúc)
16-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp tại Hà Nam và Hắc Long Giang chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! (39 lời chúc)
16-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! (35 lời chúc)
16-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! (28 lời chúc)
16-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! (32 lời chúc)
16-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang, Hồ Nam và Cát Lâm chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! (33 lời chúc)
16-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp tại Cát Lâm, Giang Tây và Giang Tô chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! (36 lời chúc)
16-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp tại Giang Tây và Liêu Ninh chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! (34 lời chúc)
16-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! (35 lời chúc)
16-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh và Nội Mông Cổ chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! (33 lời chúc)
16-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! (32 lời chúc)
16-05-2021:  Đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! (42 lời chúc)

Video: Vụ dàn dựng tự thiêu

Video

Video: Một thập niên dũng cảm

Video