Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

Chương trình phát thanh số 17: Bài viết chia sẻ tâm đắc thể hội trên Pháp hội Minh Huệ lần thứ 13 có tiêu đề Tu luyện bản thân và chứng thực Pháp qua việc viết báo trong suốt 15 năm, bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.

Download


Đăng ngày 1-12-2017.

Share