Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày.

Chương trình phát thanh số 9: Bài viết chia sẻ tâm đắc thể hội trên Pháp hội Minh Huệ lần thứ 12 có tiêu đề Chân–Thiện–Nhẫn đưa tôi trở về ngôi nhà chân chính, bài viết của Liên Tâm, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục.

Download

 


Đăng ngày 10-11-2017.

Share