[MINH HUỆ 15-5-2017] Ngày 13 tháng 5 năm 2017, là ngày lễ kỷ niệm 25 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng và cũng là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 18. Nhiều quan chức ở Mỹ đã đưa ra các tuyên ngôn, tuyên bố ngày 13 tháng 5 là ngày “Pháp Luân Đại Pháp” hay gửi thư chúc mừng để công nhận sự kiện này. Những lá thư của các thành viên Quốc hội ở bang Texas và New York được đưa ra trong báo cáo này.

Thượng Nghị sĩ và các Nghị sĩ ở bang Texas chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Một Thượng Nghị sĩ và các Nghị sĩ ở bang Texas đã gửi thư hay ra tuyên bố công nhận ngày 13 tháng 5 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp.”

cbfe8d92a8a92e3d4c52a0874d9b9084.jpg

Thượng Nghị sĩ John Cornyn

483715dd82c78fd8706d861b50e83a37.jpg

Thư chúc mừng của Thượng Nghị sĩ John Cornyn

e7079f50518b45db5557d73c641bf68b.jpg

Nghị sĩ Ted Poe

1ada71312f1b0af7c4aba92f0ad46978.jpg

Tuyên bố của Nghị sĩ​ Ted Poe

ebbedb554f3625dfc83859946eabadb8.jpg

Nghị sĩ​ John Culberson

2912422e81785e92c838423710d657a6.jpg

Thư khen ngợi của Nghị sĩ​ John Culberson

9169dfb84a01ba62fac9e743972f123f.jpg

Nghị sĩ​ Marc-Veasey

153afbadd5f064750c526ee4a6ebba1b.jpg

Thư chúc mừng của Nghị sĩ​ Marc-Veasey

Hạ viện Hoa Kỳ ở New York gửi thư chúc mừng công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

e3450d67ae3407bbf5636d41555725c4.jpg

Chứng nhận của Nghị sĩ​ Lee Zeldin

89a9ef2b3a82e59c1834068935f107cc.jpg

Thư chúc mừng của nữ Nghị sĩ​ Nydia M. Velazquez

2f70d28a7c1dc374bb6d1230500086b6.jpg

Thư chúc mừng của Nghị sĩ​ Hakeem Jeffries

be54ae9c8b1eae7e2ea0d9a3c451df65.jpg

Thư chúc mừng của nữ Nghị sĩ​ Yvette D. Clarke

965de677428a7aa784e5c1bf81ce877c.jpg

Thư chúc mừng của Nghị sĩ​ Daniel M. Donovan

Các bài tiếng Hán liên quan

https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/17/348307.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/17/348305.html


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/15/348211.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/18/163891.html
Đăng ngày 23-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share