[MINH HUỆ 13-5-2017] Ngày 13 tháng 5 năm 2017 là ngày Lễ kỷ niệm 25 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng và cũng là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 18. Nhiều các quan chức của Mỹ và Canada đã ra các tuyên bố công nhận ngày 13 tháng 5 là ngày “Pháp Luân Đại Pháp” và đã gửi thư tới để chúc mừng sự kiện này.

Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi liệt kê những lời chúc của các quan chức của bang Georgia và thành phố Atlanta, Georgia, các Nghị sĩ Quốc hội và các Nghị sĩ Canada.

Các quan chức ở Georgia ra các tuyên bố

Các quan chức chính phủ gồm Thống đốc Georgia, Hội đồng thành phố Atlanta, và các thị trưởng của ba thành phố gần Atlanta đã ra các tuyên bố tháng Năm là “Tháng Pháp Luân Đại Pháp” hay ngày 13 tháng 5 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp.”

2ba45e48148683d2077e00f778a90da2.jpg

Tuyên bố “Ngày Pháp Luân Đại Pháp.” của Thống đốc bang Georgia

a589b44c39cf91b66511d3205bacb771.jpg

16 thành viên của Hội đồng thành phố Atlanta đã ký tuyên ngôn tuyên bố “Ngày Pháp Luân Đại Pháp.”

2f1acf37fdb316c97e134054c18f2266.jpg

Tuyên bố Tháng Pháp Luân Đại Pháp của ông Bucky Johnson, Thị trưởng thành phố Norcross, Georgia.

53a75a0a18b48a2f2bfcbf05a567195a.jpg

Tuyên bố Tháng Pháp Luân Đại Pháp của ông Ronnie Johnston, Thị trưởng thành phố Covington, Georgia.

c288926b3203b9bb1703a0e37058b01e.jpg

Tuyên bố Tháng Pháp Luân Đại Pháp của ông Nick Millwood, Thị trưởng thành phố Ringgold, Georgia​

Các quan chức của Canada gửi lời chúc mừng

fe43896120390a5470c5a83c9cc98000.jpg

Thư chúc mừng của Nghĩ sĩ Quốc hội James Bezan

cbb4c29c364cfe3604d0379be2545fcc.jpg

Thư chúc mừng của ông Rochelle Squires, Bộ trưởng Bộ Thể thao, Văn hóa và Di sản ở Manitoba, Canada.

983ab4afc97d16541410a234d9c4e757.jpg

Thư chúc mừng của Nghị sĩ Quốc hội Ted Falk

c7fa6d4cdfc29ce22de41657c6f55103.jpg

Thư chúc mừng của ông Brian Bowman​, Thị trưởng thành phố Winnipeg

78738b2b7431197265917b49a83c2c44.jpg

Ông Brian Bowman, Thị trưởng thành phố Winnipeg


Bài liên quan (tiếng Hán):http://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/13/347896.html

Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/13/347899.html

Bản tiếng Anh:http://en.minghui.org/html/articles/2017/5/14/163800.html

Đăng ngày 22-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share