Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở huyện Hoa Liên, Đài Loan

Ngày 30 tháng 12 năm 2015, Hội đồng huyện Hoa Liên ở Đài Loan đã thông qua một nghị quyết ủng hộ việc khởi kiện cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân vì tội phát động cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Nghị quyết cũng kêu gọi Chính phủ Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công, và thực hiện chính sách cai trị bằng luật pháp như đã từng tuyên bố. Đây là bản nghị quyết thứ tư của Đài Loan, sau nghị quyết của Cao Hùng, Đài Trung và Văn Lâm.

2015-12-31-minghui-taiwan-hualian-resolution-01--ss.jpg

Hội đồng huyện Hoa Liên, Đài Loan thông qua nghị quyết ủng hộ việc khởi kiện cựu lãnh đạo ĐCSTQ, Giang Trạch Dân.

2015-12-31-minghui-taiwan-hualian-resolution-02--ss.jpg

Ông Thi Kim Thụ, Ủy viên Hội đồng huyện Hoa Liên và là người đề xuất nghị quyết này, kêu gọi bảo vệ nhân quyền.

2015-12-31-minghui-taiwan-hualian-resolution-03--ss.jpg

Ông Trang Chi Tài, Ủy viên Hội đồng huyện Hoa Liên và là người đề xuất nghị quyết này, yêu cầu Giang phải chịu trách nhiệm về cuộc bức hại.

2015-12-31-minghui-taiwan-hualian-resolution-04--ss.jpg

Bản nghị quyết được nhất trí thông qua bởi các Ủy viên Hội đồng các địa phương khác nhau.

Ông Thi Kim Thụ, Ủy viên Hội đồng huyện Hoa Liên và là người đề xuất nghị quyết này, cho rằng nghị quyết là đi cùng xu hướng trên thế giới. Ông kêu gọi tất cả mọi người thuộc các đoàn thể bước ra bảo vệ nhân quyền.

Những người cùng đề xuất nghị quyết này bao gồm các Ủy viên Trang Chi Tài, Hoàng Chấn Phú, Trịnh Can Long, Lưu Hiểu Mai và những người khác. Bản nghị quyết được nhất trí thông qua bởi 18 ủy viên Hội đồng huyện Hoa Liên. Nghị quyết chỉ ra rằng Giang đã lạm dụng quyền lực với cương vị là lãnh đạo ĐCSTQ và thành lập phòng 610, một hệ thống được trao quyền vượt trên pháp luật, chuyên trách các vấn đề về Pháp Luân Công. Giang đã phát động cuộc đàn áp diệt chủng đối với hơn 100 triệu học viên Pháp Luân Công trên toàn quốc vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Hàng triệu học viên Pháp Luân Công bị [nhà nước] cầm tù, giết hại, tra tấn và thu hoạch nội tạng để kiếm lời. Báo cáo nhân quyền của Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác đã xác nhận rằng cuộc bức hại đã diễn ra suốt 16 năm qua.

Ông Trang Chí Tài nói: “Ngoài sự phản đối mạnh mẽ của chúng tôi đối với những vi phạm nhân quyền của Giang Trạch Dân, chúng tôi yêu cầu Giang phải chịu trách nhiệm cho những tội ác của y. Bản nghị quyết sẽ phơi bày những tội ác đó ra trước công chúng và giúp đòi lại công lý cho các học viên Pháp Luân Công.”

Từ tháng 5 năm 2015, hơn 220.000 học viên Pháp Luân Công và người nhà của họ đã gửi đơn kiện Giang lên Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao của Trung Quốc. Hơn một triệu người trên khắp thế giới đã gửi đơn khiếu nại hình sự đối với Giang, kêu gọi Chính phủ Trung Quốc đưa Giang ra pháp luật, và chấm dứt cuộc bức hại.

Trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, Ông Trang nói: “Chúng tôi kêu gọi tổng thống mới của chúng ta đặt vấn đề nhân quyền của Pháp Luân Công lên trước bất kỳ cuộc đàm phán và thỏa thuận nào với Trung Quốc Đại Lục.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/1/321671.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/6/154692.html

Đăng ngày 13-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share