Bài viết của Lý Chánh, phóng viên thường trú báo Minh Huệ ở Sydney

[MINH HUỆ 2-10-2015] Ông David Shoebridge, ủy viên Hội đồng Lập pháp bang New South Wales (NSW), đã có cuộc phỏng vấn về làn sóng khởi kiện cựu tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân mới đây của 182.000 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và nước ngoài. Ông Shoebridge đã nói: “Hệ thống toà án Trung Quốc cho phép vụ việc này được đưa ra xét xử, thật sự lắng nghe và phán quyết công bằng là hết sức trọng yếu. Không những tôi ca ngợi sự dũng cảm của những cá nhân dám để tên họ lên hàng đầu, mà tôi còn ca ngợi cả những luật sư và những người ủng hộ đang giúp đỡ họ và đại diện cho họ.” Ông cầu chúc may mắn cho hành động của họ.

a700396a49a625bd07cdc236b90544b5.jpg

Ông David Shoebridge, Ủy viên Hội đồng Lập pháp New South Wales

Là một ủy viên của Hội đồng Lập pháp, một luật sư, và một cựu thành viên của Hội đồng Pháp Luật hiện hành của bang NSW, ông Shoebridge ủng hộ các vụ kiện Giang. Ông nói: “Hệ thống toà án Trung Quốc cho phép vụ việc này được đưa ra xét xử, thật sự lắng nghe và phán quyết công bằng là hết sức trọng yếu. Tôi nghĩ đó sẽ là một thử thách cho hệ thống pháp chế Trung Quốc và sự thành thục của nó khi cho phép vụ việc này được đưa ra xét xử.”

Ngay khi nghe nói đến các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, những người sử dụng tên thật của mình để đệ đơn kiện, ông Shoebridge đã nói: “Tôi không chỉ ca ngợi sự dũng cảm của những cá nhân dám để tên thật của họ lên đầu, mà tôi còn ca ngợi cả những luật sư, những người ủng hộ đang giúp đỡ họ và đại diện cho họ. Cả các luật sư và các cá nhân đó đang đối mặt với những đe doạ của luật pháp, và sự trả thù tệ hại từ phía chính quyền. Và các bạn phải ca ngợi sự dũng cảm của họ, cầu chúc cho hành động của họ.”

Đề cập tới các luật sư nước ngoài đang giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công với những vụ kiện của họ, ông Shoebridge nói: “Tôi nghĩ chúng ta nên hợp tác với các luật sư nhân quyền ở Trung Quốc cũng như các chính phủ khác. Chúng ta cần phải hợp tác, đưa tới cho họ tài nguyên, và ủng hộ họ. Bởi vì cuối cùng thì, chúng ta sống trên cùng một hành tinh, và nhân quyền ở Trung Quốc nên phải được tôn trọng giống như nhân quyền ở Úc.”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/2/316956.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/10/4/153086.html

Đăng ngày 04-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share