Bài viết của một cư dân ở huyện Vô Cực, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-8-2015] Tôi là một lái xe vận tải ở huyện Vô Cực, tỉnh Hà Bắc. Tôi được nhận nhiệm vụ chở các hóa chất từ một công ty hóa chất ở miền nam Trung Quốc đến Thiên Tân.

Lúc đó là 1 giờ 30 phút sáng ngày 13 tháng 8 năm 2015, khi đang trên đường đến Thiên Tân, tôi được thông báo rằng đã có một vụ nổ lớn tại kho của tôi hai giờ trước đó.

Hai giờ chậm trễ đã cứu sống tôi

Tôi lẽ ra đã đến Thiên Tân đúng giờ. Tuy nhiên, sau khi hóa chất được đưa lên xe và tôi sắp sửa rời đi, thì thanh tra tại cổng thấy rằng những hóa chất đó không đúng [loại]. Tôi phải quay trở lại bến tàu, dỡ các hóa chất sai [loại] xuống, và đưa những hóa chất đúng lên, điều ấy đã gây chậm trễ hai giờ đồng hồ. Tôi rất buồn vì đây là lần đầu tiên mình bị nhầm như vậy, mặc dù tôi luôn rất cẩn thận.

Khi nghe kể về vụ nổ, tôi cảm thấy vừa may mắn và cũng vừa sợ hãi. Nếu tôi không chuyển nhầm các hóa chất lên xe, chắc tôi đã đến đúng giờ và có lẽ đã bị vụ nổ giết chết.

Tôi biết đó là Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí – người sáng lập môn tu luyện này đã cứu sống tôi. Dì tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp vốn thường kể với chúng tôi những câu chuyện về Pháp Luân Đại Pháp và sự trân quý của nó.

Hai đứa con tôi nghe Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp mỗi tối. Tôi không phải là một học viên, nhưng toàn bộ gia đình tôi đều tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Trải nghiệm của tôi trong vụ nổ Thiên Tân là một điều chứng thực rằng nếu ai tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt, người đó sẽ được phúc báo.

Cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí! Tạ ơn Pháp Luân Đại Pháp!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/20/314386.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2015/8/25/152234.html

Đăng ngày 16-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share