[MINH HUỆ 06-12-2014]

Download

Bản in  (60MB): Download

Bản xem (23MB): Download

Nội dung


Bản tiếng Hán: http://qikan.minghui.org/qikan_pov.aspx?id=167206&page=1&no=1

Cập nhật ngày: 23-12-2014

Share