[MINH HUỆ 16-11-2014]Tuần báo Minh Huệ tổng hợp tin tức hàng tuần về cuộc đàn áp ở Trung Quốc và các sự kiện của học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới, với dạng thức là bản in màu định dạng PDF, gồm 4 trang. Bản PDF này định dạng khổ A4 tiện dụng cho việc in ấn phổ thông.

Nội dung của Tuần báo Minh Huệ bao gồm các thông tin chung về Pháp Luân Đại Pháp, tin tức được chọn lọc từ các chuyên mục trong tuần.

Tuần báo Minh Huệ phù hợp cho việc phổ biến đến mọi đối tượng độc giả. Nội dung được chọn lọc để giúp độc giả biết thông tin mới nhất về Pháp Luân Công.


Tải file PDF tại đây

Nội dung số này gồm có:

  • Giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp
  • Giới thiệu Minh Huệ Net
  • Phật quang phổ chiếu Quảng trường Tự do
  • Sức khỏe và niềm hy vọng trở lại với một cuộc đời đen tối
  • Indonesia: Pháp Luân Công tỏa sáng Lễ Diễu hành Văn hóa Dân gian tại Jakarta
  • Sydney, Úc: Hội đồng Thành phố trưng bày những bức thư phỉ báng Pháp Luân Công trong Lễ mít tinh
  • Hội nghị Ghép tạng diễn ra thầm lặng khi thế giới lên án nạn thu hoạch nội tạng của Trung Quốc
  • Graz, Áo: Vận động xin chữ ký thỉnh nguyện nhằm chấm dứt nạn mổ cướp tạng ở Trung Quốc
Share