[MINH HUỆ 12-01-2010] Học viện Nghệ thuật Phi Thiên thông báo từ hôm nay rằng đơn dự tuyển được chấp nhận với nữ sinh tuổi từ 13 tới 15 và chiều cao ít nhất 1m65; nam sinh tuổi từ 13 tới 15 và chiều cao ít nhất 1m75 (thí sinh đặc biệt tốt có thể được mở rộng tới 12 tuổi). Đối tượng được chiêu sinh phải là học viên Pháp Luân Đại Pháp hoặc thuộc gia đình của học viên và có mong muốn được luyện tập. Mỗi ứng viên phải cung cấp một bản lý lịch, kinh nghiệm chuyên nghiệp, kinh nghiệm tu luyện của gia đình hay cá nhân và kèm theo:

1. Tên, giới tính, ngày sinh, chiều cao, cân nặng, địa chỉ nơi cư trú, địa chỉ email, số điện thoại và ảnh chụp gần đây.

2. Ảnh phải được chụp từ tháng trước đổ lại, và nên bao gồm:

• Ảnh chụp toàn thân mặt trước, tư thế đứng
• Ảnh chụp toàn thân mặt bên, tư thế đứng
• Ảnh chụp toàn thân mặt sau, tư thế đứng
• Ảnh chụp tư thế nhảy dang chân (split)
• Ảnh chụp tư thế nhảy cong lưng (bridge)

Ứng viên nên mặc bộ đồ nhảy hay thể thao, và người chụp ảnh nên chụp ở tư thế quỳ để phản ánh chính xác tình trạng cơ thể của ứng viên.

Tất cả tài liệu cần thiết phải được nộp cùng đơn dự tuyển để được xem là đã chính thức nộp. Người qua vòng sơ tuyển sẽ được thông báo trong vòng 2 tuần bằng thư hồi âm và hẹn ngày hát thử giọng. Nếu có tài liệu bị thiếu hay ứng viên không qua được vòng sơ tuyển, họ sẽ không nhận được thư hồi đáp cá nhân.

Xin gửi đơn dự tuyển tới dance@www.minghui.org. Nếu có thắc mắc xin gọi tới số 646-761-6064 (Văn phòng).

Lưu ý: Mỗi ảnh không nên có kích thước vượt quá 100Kb, và mỗi email không nên có kích thước vượt quá 1Mb để tránh những sự cố kỹ thuật với email.

Ứng viên cũng có thể gửi tài liệu tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp, và thu xếp để có một buổi hát thử giọng khi chuyến lưu diễn của Thần Vận đang đến gần.

Học viện Nghệ thuật Phi Thiên.

Ngày 11 tháng 01 năm 2010


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/12/216179.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/13/113870.html
Đăng ngày 15-01-2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share