[MINH HUỆ 22-11-2010] Học viện Nghệ thuật Phi Thiên yêu cầu gấp đệ tử Đại Pháp các nơi quyên góp sách, cả tiếng Trung và tiếng Anh, số lượng không giới hạn, mới hay cũ đều khả dĩ. Sách xin giao cho người phụ trách các nơi. Người phụ trách các nơi xin gửi sách quyên góp về Thư viện Học viện Nghệ thuật Phi Thiên trước ngày 30 tháng 11.

Học viện Nghệ thuật Phi Thiên,

Ngày 22 tháng 11 năm 2010.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/22/%E9%A3%9E%E5%A4%A9%E8%89%BA%E6%9C%AF%E5%AD%A6%E9%99%A2%E5%BE%81%E9%9B%86%E5%9B%BE%E4%B9%A6%E9%80%9A%E7%9F%A5-232850.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/26/121616.html

Đăng ngày 30-11-2010, Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share