Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ của các đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi.

Tất cả các học viên nên đọc cuốn “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta”

Học sinh trung học kể về quá trình tu luyện của mình

Download

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Đăng ngày 14-05-2022

Share