[MINH HUỆ 13-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây thuộc tỉnh Trùng Khánh chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Trùng Khánh (05); Bích Sơn; Cửu Long Pha; Khai Châu; Đại Túc; Đồng Nam (03); Tân Thành; Bắc Bội (02); Huyện Vân Dương; Giang Bắc; Các khu vực Minh Nguyệt Đà, Trường Sinh Kiều, Nghên Long Trấn thuộc Nam Ngạn; Đại Túc (02); Du Bắc

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/重庆大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-21条–443071.html

Đăng ngày 14-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share