[MINH HUỆ 13-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây thuộc tỉnh Thiên Tân chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Thiên Tân (04); Vũ Thanh (02); Hà Tây; Tây Thanh; Hà Đông, Đường Cô, Tân Hải (02); Thị trấn Đậu Trương Trang, Vũ Thanh; Bảo Trì (02); Bắc Thần (03); Tân Hải; Đại Cảng, Tân Hải (02); Thạch Du, Bột Hải, Đường Cô, Hải Tân (02); Hoàng Hoa Điếm, Vũ Thanh; Hàm Thủy Cô, Tân Nam (02)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/天津大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-25条–443084.html

Đăng ngày 14-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share