[MINH HUỆ 13-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Thượng Hải chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Thượng Hải (12); Dương Phổ (02); Phổ Đông (03); Từ Hối (02); Mẫn Hành; Khống Giang Lộ, Dương Phổ; Phổ Đà (02); Tĩnh An; Mẫn Hành; Bảo Sơn

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/13/上海大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-26条–443108.html

Đăng ngày 14-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share