[MINH HUỆ 12-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Hắc Long Giang, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Hắc Long Giang (2); Mẫu Đan Giang (6); Ninh An, Mẫu Đan Giang (3); Bột Lợi, Thất Đài Hà (4); Thất Đài Hà (2); Hắc Hà (6); Tuy Hóa (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/12/黑龙江大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-25条–442740.html

Đăng ngày 13-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share