[MINH HUỆ 12-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Quảng Đông, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Quảng Đông (3); Sán Đầu (5); Trừng Hải, Sán Đầu (3); Mai Châu (6); Thâm Quyến (2); Phật Sơn.

Nhóm học Pháp ở Mai Châu (2); Hà Nguyên; Phổ Ninh, Yết Dương.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/12/广东大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-24条–442753.html

Đăng ngày 13-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share