[MINH HUỆ 12-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây thuộc Bắc Kinh, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Bắc Kinh; Xương Bình (07); Nam Khẩu, Xương Bình (03); Quận Triêu Dương; Hải Điến (02); Môn Đầu Câu và Triêu Dương; Phòng Sơn; Đông Thành và Triêu Dương; Thiên Đàn và Long Đàm; Bình Cốc; Mật Vân; Bạch Chỉ, Tây Thành; Sân bay Nam Uyển, Phong Đài


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/12/北京大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-23条–442965.html

Đăng ngày 13-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share