[MINH HUỆ 12-05-2022]

Đệ tử Đại Pháp bị giam giữ phi pháp tại Trung Quốc Đại lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Tỉnh Hắc Long Giang (1); tỉnh Tứ Xuyên (2); tỉnh Thiểm Tây (4); Thượng Hải (1); tỉnh Giang Tô (2); Nội Mông Cổ (1); tỉnh Liêu Ninh (1); địa khu Ninh Hạ (1); tỉnh Sơn Đông (3); các nơi khác (3).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/12/被非法关押的大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-19条–442739.html

Đăng ngày 13-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share