[MINH HUỆ 12-05-2022]

Thế nhân minh bạch chân tướng tại Trung Quốc Đại lục chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Tỉnh Hắc Long Giang (4); tỉnh Quảng Đông (2); tỉnh Sơn Đông (4); thành phố Bắc Kinh (5); tỉnh Hà Bắc (5); thành phố Thượng Hải (1); tỉnh Tứ Xuyên (2); tỉnh Liêu Ninh (1); ngành công an ở Trung Quốc Đại lục (1); các nơi khác (1).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/12/明真相世人恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-26条–442725.html

Đăng ngày 13-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share