[MINH HUỆ 11-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Hồ Bắc; Hy Thủy, Hoàng Cương; Vũ Hán (09); Quận Thanh Sơn, Vũ Hán; Hiếu Cảm; Kiều Khẩu, Vũ Hán; Huyện Công An, Kinh Châu (02); Nghi Xương (03); Hoàng Cương; Tương Dương; An Lục, Hiếu Cảm


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/11/湖北大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-22条–442657.html

Đăng ngày 12-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share