[MINH HUỆ 11-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Thạch Gia Trang, Hà Bắc, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Thạch Gia Trang (10); Kiều Tây (2); Dụ Hoa; Tân Hoa.

Nhóm học Pháp ở Thạch Gia Trang; Dụ Hoa; Tân Tập; Tân Hoa (3); Tân Nhạc; Lộc Tuyền; Trường An.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/11/石家庄大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-23条–442875.html

Đăng ngày 12-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share