[MINH HUỆ 11-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Thiên Tân, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Thiên Tân (15); Tân Nam; Vũ Thanh (3); Hà Đông; tân khu Tân Hải.

Nhóm học Pháp ở Hà Đông; tân khu Tân Hải.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/11/天津大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-23条–442570.html

Đăng ngày 12-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share