[MINH HUỆ 11-05-2022]

Các đệ tử Đại Pháp ở Thượng Hải, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ:

Thượng Hải (11); Gia Định; Từ Hối (2); tân khu Phổ Đông (2); Thanh Phổ; Dương Phổ; Kim Sơn.

Nhóm giảng chân tướng ở Thượng Hải.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/11/上海大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-20条–442596.html

Đăng ngày 12-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share